Het (interieur)project is onderdeel van het overkoepelende project Heteren Centrum dat draait om het vernieuwen van een groot aantal voorzieningen in het dorp, zoals de basisscholen Koningin Julianaschool en De Haafakkers, het Sport- en Zalencentrum De Bongerd, HTTC en Judovereniging, de bibliotheek en de peuterspeelzaal.

Twee scholen, een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een bibliotheek en atelier X (buurtgebonden activiteiten) vormen samen de nieuwe brede school. Voor de huisvesting van dit project is gekozen voor het hergebruiken van het voormalig gemeentehuis met aanvullende nieuwbouw.
Nadat het gemeentehuis leeg kwam te staan, is het een tijdelijk onderkomen geweest voor de Rabobank. Daarna kwam het verzoek om twee scholen te herhuisvesten in de gemeente. Het gemeentehuis staat van oudsher altijd op een goede plek, dus ook voor een school een perfecte locatie. 

Bibliotheek en peuterspeelzaal delen de hoofdentree, geaccentueerd door de toren van het voormalige gemeentehuis, maar functioneren zelfstandig net als de twee basisscholen die aan weerszijde van het plein via een eigen entree in de zijvleugels toegankelijk zijn. Alleen de halfronde ruimte van de raadzaal is in het interieur nog herkenbaar; dit is nu een passende ruimte voor de bibliotheek. 

Het resultaat is een fris en licht interieurontwerp met vrolijke kleuren en vormen. Er is in het interieur gekozen voor een bepaalde flexibiliteit middels het gebruik van flexibele wanden en verrijdbaar meubilair.

De gemeente heeft bewust gestuurd op buurtfuncties in het complex waar buurtgebonden activiteiten worden georganiseerd. De bibliotheek is vanzelfsprekend openbaar toegankelijk. Daarnaast zijn de speelzalen van de beide scholen zo gebouwd dat ze niet alleen als aula kunnen functioneren, maar na schooltijd zelfstandig door verenigingen kunnen worden gebruikt. In dat geval kan de panelenwand open schuiven en kan de keuken met uitgiftebalie gebruikt worden.

Energiebalans
Belangrijk is de CO2 gestuurde ventilatie. Hierbij wordt, indien nodig, automatisch extra lucht van buiten aangezogen. Deze wordt meteen bij binnenkomst door de radiatoren verwarmd.

Zie ook scholenatlas.nl.

Locatie 
Flessestraat
Heteren

Opdrachtgever 
Gemeente Overbetuwe

Vloeroppervlakte
5.000 m²

Oplevering 
2011

Fotografie 
Stijn Poelstra

Ga naar de projectpagina voor meer informatie over de architectuur van de Brede school.