Er was behoefte aan een centrale plek waar alle informatie over de ontwikkeling van Strijp-S kon worden weergegeven. Een van de twee originele nog aanwezige portiersloges werd omgevormd tot een ontvangstgebouw voor het gebied Strijp-S:  een eigentijds laagdrempelig trefpunt. In dit gebouw wordt informatie gegeven over het gebied en de toekomstige ontwikkelingen. Groepen die het gebied willen bezoeken kunnen er een VVV-gids treffen of zelf informatie vergaren.

Informatie zonder beperkingen
De uitdaging was om het interieur van het gebouw, met zijn beperkte ruimte, te benutten voor het overdragen van enorm veel verschillende informatie. Om te voorkomen dat bezoekers door de bomen het bos niet meer zouden zien, is er in overleg met bureau voor communicatiestrategie FPW voor gekozen zo veel mogelijk informatie digitaal aan te bieden. Alleen een grote maquette van het gebied en enkele historische zwart-witfoto’s worden als tastbare voorwerpen getoond. Alle overige informatie wordt digitaal aangeboden met behulp van een Multi Touch Table. Deze tafel heeft een groot aanraakscherm, waarop je alles kunt zoeken en vinden wat je maar wilt weten over Strijp-S. Dit systeem is gekoppeld aan een enorme maquette, waardoor de gebouwen oplichten die je aanraakt op de tafel. Vanuit de 3D plattegrond in dit informatiesysteem is alles te vinden over projecten in het verleden, heden en de toekomst.

Monolithisch beeld
De rest van de beschikbare ruimte wordt gebruikt voor de pantry, het toilet en de keuken. Deze zijn gevat in een fabriekje dat vrij in de ruimte staat. De originele portiersruimte wordt gebruikt door de gidsen van de VVV en het personeel van de portiersloge. Voor hen zijn werktafels ontworpen. De werktafels, de gehele vloer, de sokkels van de maquette en de touchscreen computer en het fabriekje zijn groen gecoat met polyurea, waardoor er een monolithisch beeld ontstaat.

Tweede huid
De portiersloge is omkleed met een semitransparante kunststof huid om het gebouw hoger te maken, meer passend in de schaal van het gebied. De nieuwe huid omkleedt het gehele gebouw, behalve het gedeelte waar vroeger de portiers zaten. Dit glazen gedeelte is in een uitsparing zichtbaar gelaten. Tussen dekunststof huid en de oude gevel is LED verlichting aangebracht, zodat het gebouw fraai oplicht en een herkenbaar oriëntatiepunt op Strijp-S is.

Locatie
Torenlaan 1, Eindhoven

Opdrachtgever 
Park Strijp-S Beheer  

Vloeroppervlakte 
146 m²

Oplevering 
2010

Fotografie 
Stijn Poelstra